Tyrimas rodo, kad Ukrainos transliuotojai pirmenybę teikia savininkų interesams

Baltijos šalių žiniasklaidos kompetencijos centro partnerė Ukrainoje, nevyriausybinė organizacija „Detector Media“, paskelbė pranešimą „Pagrindinės žiniasklaidos tendencijos, nušviečiant Ukrainos sociopolitinius procesus“, paremtą Ukrainos televizijos ir radijo stebėjimo, atlikto 2014–2017 metais, rezultatais.

Tyrime akcentuojamos pagrindinės visõs Ukrainos televizijos kanalų tendencijos, nušviečiant sociopolitines naujienas, ir vertinama politinės aplinkos ir žiniasklaidos priemonių savininkų interesų įtaka Ukrainos transliuotojų redakcinei politikai. Prieita prie išvados, kad pagrindiniai veiksniai, darantys stiprų poveikį Ukrainos televizijos kanalų transliuojamoms naujienoms, – politinė aplinka Ukrainoje ir Rusijos propaganda.

Stebėjimo rezultatai rodo, kad privatūs Ukrainos televizijos kanalai nepaiso visuomenės interesų ir teikia pirmenybę savininkų interesams auditorijai pateikdami iškraipytą tikrovę. Dėl šios priežasties ir prastėjančios bendros naujienų kokybės pastaraisiais metais smarkiai smuko pasitikėjimas Ukrainos televizijos kanalais visoje šalyje. Šis teiginys grindžiamas kito nepriklausomo tyrimo, nurodomo „Detector Media“, rezultatais, kurie rodo nerimą keliančią piliečių pasitikėjimo Ukrainos žiniasklaida dinamiką, smukusią nuo +26 % 2010-aisiais iki +2 % 2015-aisiais metais.

Be to, tyrimo metu pastebėta, kad padaryta nedidelė pažanga plėtojant Ukrainos visuomeninį transliuotoją „Newsroom“, taigi esama poreikio toliau stebėti visuomeninio transliuotojo kanalų turinį, analizuoti jo darbo rezultatus bei suteikti įstaigai gebėjimus stiprinančią paramą, siekiant augančio personalo profesionalumo dirbant su nauja produkcija.

„Detector Media“ atliktas žiniasklaidos stebėjimas palietė ir Rusijos propagandą, kurioje, pasak tyrimo autorių, dominuojantis naratyvas – Ukraina ir ukrainiečiai kaip Rusijos „priešai“.

Tyrime prieita prie išvados, kad dabartiniame agresyvios informacijos Ukrainoje fone bei žiniasklaidos rinką valdant oligarchams labai svarbu paspartinti Ukrainos visuomeninio transliavimo reformos įgyvendinimą bei įdėti daugiau pastangų didinant žiniasklaidos naudojimo raštingumą ir kritinį mąstymą tarp skirtingų socialinių statusų žmonių grupių.

Visą pranešimą galite rasti čia.

Naujienos